Course Instructors

 • Faculty

  • Rajbabu Velmurugan
  • Saravanan Vijayakumaran
  • Sachin B. Patkar
  • Dinesh K. Sharma
 • Staff

  • Mahesh Bhaganagare
  • Ms. Madhumita Date
 • Teaching Assistants

  • Vaddi Reddy Joseph Jeevan Reddy
  • Ekatpure Rutuja Dattatray
  • Swadha Sanghvi
  • Nilesh Baviskar
  • Ashish Singhariya
  • Devesh Kumar
  • Bhuyashi Deka
  • Rashmi R
  • Sancho Simmy Louis
  • Sabitha Susan Joseph
  • Aditya Ajay Wani
  • Gajulapalli Venkata Naga Dinesh Kumar
  • Prashant Sharma
  • Shah Vidur
  • Nijil George
  • Pampatwar Akshay
  • Nihar Himanshu Shah
  • Abhinav Sridhar Visalakshi
  • Rohit Madhukar Kale
  • Vikash Kumar
  • Arjun Raj
  • Sarvesh Shirish Kale
  • Nikhil Ajith
  • Vivekanand Ramrao Dhakane